Andre udgivelser

- Sønderjysk månedsskrift

I februar-nummeret 2011 af det klassiske og seriøse tidsskrift "Sønderjysk Månedsskrift" blev der bragt en artikel fra min hånd med titlen "Pressecensurens første uger i Sønderjylland efter den tyske besættelse i april 1940".

Artiklen handler om den censur som de sønderjyske avisredaktører hurtigt blev underlagt, men også om hvordan de snedigt og klogt omgik den i stor stil igennem de fem år. Guiden på turen er den tidligere chefredaktør på avisen Dybbølposten, Kai Edvard Larsen. Via hans erindringer, som er afleveret til Landsarkivet i Aabenraa samt via andre samtidige kilder lykkedes det at få skrevet en artikel, der indfangede stemningen i de første uger af besættelsen - en tid hvor de danske sønderjyder frygtede, at hjemmetyskerne skulle få held med at indlemme området i det tysk-nazistiske rige.

Billedet med æggene, kaffen og kagerne er fundet på Tønder Lokalhistoriske Arkiv, og er en udløber af den velkomst og den beværtning hjemmetyskerne stillede op med den 9. april 1940, da Hitlers soldater overfaldt Danmark.