Hængt ud

Var der tale om rene tilfældigheder, når folk under besættelsen blev hængt ud i de illegale blade for at være værnemagere, stikkere eller håndlangere for Gestapo?

Der spørgsmål har ingen før kunnet give et svar på. Måske fordi det er en ret kompliceret opgave at gå i gang med, men måske også fodi det er et meget ømtåleligt emne at røre ved. For hvad nu hvis det viser sig, at mange blev hængt ud i de illegale blade uden grund? Eller hvad nu hvis det rent faktisk var berettiget for flertallets vedkommende?

Ved at gennemgå en række af de største illegale blade er det lykkedes at skabe et overblik over mere end 3.000 personer, som omtales negativt en eller flere gange. Årsagen til at disse personer blev nævnt i de illegale blade var mangeartede, men fælles for dem var, at de på den en eller anden måde blev forbundet med besættelsesmagten eller den danske nazismes mange grupperinger.

 Ved at sammenholde disse personer med andre kilder fra både før, under og efter besættelsen skabes et overblik, som dels gør det muligt at udlede nogle generelle konklusioner og som dels gør det muligt at svare på spørgsmålet: Var der noget om snakken?

Bogen udkommer i midten af januar 2017 -  Bogen kan bestilles ved at klikke her.
 

Anmeldelser af bogen: 

Henning N. Larsen har skrevet endnu en læseværdig bog om besættelsestiden. Denne gang om de personer der mere eller mindre velbegrundet blev ”hængt ud” i den illegale presse:
se mere på http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b20170302.htm